Disable Preloader

Javna nabava - Propisi i aktiPropisi i akti

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komun d.o.o. objavljuje:


Pravilnik o jednostavnoj nabavi


Plan nabave Komun d.o.o. osim na našim stranicama možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Planovi nabave te u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete željenu godinu, a u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Komun d.o.o. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvještaj kako biste preuzeli traženi Plan nabave.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Registre ugovora te u rubrici Pregled objavljenih registara ugovora u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Komun d.o.o. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvješće kako biste preuzeli Registar ugovora.  

scroll to top